• Srb
  • Eng

Staklene fasade

Staklene fasade

Staklene fasade

100% garantovano<br>zadovoljstvo

100% garantovano
zadovoljstvo

Poštovanje<br>rokova

Poštovanje
rokova

Izuzetan<br>kvalitet

Izuzetan
kvalitet

Klasične fasade

Sistem klasične (kontinuirane) staklene fasade formira se tako da staklene panele vidno razdvajaju horizontalni i vertikalnih nosači - Al profili koji su u punoj veličini vidljivi na fasadi, pri čemu formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim panelima. Otvarajući otvori - prozori otvaraju se oko vertikalne i/ili oko donje horizontalne ose. Prednosti su dobro zaptivanje, klasično otvaranje, i jednostavno održavanje, pristupačne cene.

Staklene Fasade

Polustrukturalne fasade

Kod sistema polustrukturalne fasade stakleni paneli dominiraju izgledom fasade, tako da su noseći Al profili skriveni ali se oko staklenih površina javlja Al držač u vidu rama minimalne vidljivosti na fasadi (~2.5cm), vide se samo obodi od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena. U zavisnosti od fasadnog sistema, postoji mogućnost integrisanja otvarajućih polja sa različitim tipovima otvaranja, određenih tipologijom Al profila.

Strukturalne fasade

Strukturalna fasada je, za razliku od polustrukturalne i klasične fasade, sistem fasade bez vidljivih aluminijskih nosivih profila.Strukturalne fasade izvode se tehnikom ljepljenja stakla na aluminijske profile. Time se dobija fasada bez vidljivih aluminijskih profila.