Vesti


Visok kvalitet / povoljne cene

100% garantovano zadovoljstvo

100% garantovano zadovoljstvo

Izuzetan kvalitet

Izuzetan kvalitet

Poštovanje rokova

Poštovanje rokova

Izrada i montaža Staklene fasade
Izrada i montaža Staklene fasade


Polustrukturalne:

Polustrukturalne fasade su fasade kod kojih su aluminijumski profili vidljivi, ali sa svojom minimalnom širinom, i to po obodima elemenata od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena. Izgled na fasadi je isti kod otvarajućih, fiksnih i parapetnih delova fasade. U zavisnosti od fasadnog sistema, postoji mogućnost integriranja otvarajućih polja s različitim tipovima otvaranja, određenih tipologijom alu. profila.

Strukturalne:

Strukturalna fasada je, za razliku od polustrukturalne i klasične fasade, sistem fasade bez vidljivih aluminijskih nosivih profila. Strukturalne fasade izvode se tehnikom lepljenja stakla na aluminijumske profile. Time se dobiva fasada bez vidljivih aluminijumskih profila.

Kod sistema strukturalne fasade, stakleni paneli dominiraju izgledom fasade, dok su alu. profili koji nose konstrukciju skriveni iza staklenih površina. Kod strukturalnih fasada otvaranje prozora se vrši isključivo oko gornje horizontalne osovine prema vani (od objekta). Izgled na fasadi je potpuno isti kod otvarajućih, fiksnih i parapetnih delova fasade.

Kontinuirane fasade (Standardne):

Sistem klasične (kontinuirane) staklene fasade formira se tako da staklene panele vidno razdvajaju horizontalni i vertikalni nosači – alu. profili koji su u punoj veličini vidljivi na fasadi, pri čemu formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim panelima. Otvarajući otvori - prozori otvaraju se oko vertikalne i/ili oko donje horizontalne ose.